vastuullisuus - yk:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, eli SDG:T (Sustainable development goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Asetettujen tavoitteiden tarkoituksena on muuttaa maapallomme kehitys ympäristön, ihmiskunnan ja talouden kannalta vuoteen 2030 mennessä kestävään suuntaan. Eurooppalaiset maitoalan toimijat pyrkivät jatkuvasti parantamaan kestävyyttä pitkällä aikavälillä, ja tästä syystä he toimivat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tällä sivulla on European Dairy Sector / meijerialan edunvalvontajärjestön asettamat kestävän kehityksen tavoitteet.

 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto

EI köyhyyttä

Maitoala voisi olla avainasemassa köyhyyden poistamisessa erityisesti maaseutuyhteisöissä, joissa maanviljelyllä on edelleen erittäin merkittävä asema.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto Ei Nälkää

ei nälkää

Maitotuotteet ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään kamppailemaan nälänhätää vastaan, saavuttamaan ruokaturva ja parantamaan ihmisten ruokavalioiden ravintoarvoja kestävän kehityksen mukaisesti.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto Terveyttä ja hyvinvointia

terveyttä ja hyvinvointia

Maitotuotteilla voi olla merkittävä rooli terveellisen elämän tukemisessa ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.

 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto Hyvä koulutus

hyvä koulutus

Maitotuotteet voivat auttaa tukemaan kattavaa, oikeudenmukaista ja laadukasta koulutusta sekä koko eliniän kestävää oppimista, koska terveellinen ruokavalio on avain täyden oppimispotentiaalin hyödyntämiseen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto Puhdas vesi ja sanitaatio

puhdas vesi ja sanitaatio

Maitoalalla on tehty viime aikoina merkittäviä kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä parannuksia, jotka tukevat myös sanitaation ja veden kestävää käsittelyä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto edullista ja puhdasta energiaa

edullista ja puhdasta energiaa

Suuren mittakaavan maidontuotannossa anaerobiseen hajottamiseen perustuvat järjestelmät voivat tuottaa niin paljon energiaa, että määrä riittää kattamaan omat tarpeet ja siitä jää lisäksi energiaa myös takaisin energiaverkkoon syöttöä varten. Näiden teknologioiden avulla maitoala voi tuottaa todellista kestävää energiaa.

 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Eurooppalaiset maitoalan toimijat tarjoavat työtä asianmukaisissa työoloissa useille ihmisille ja pyrkivät jatkuvasti edistämään Euroopan taloudellista kehitystä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto kestävä teollisuus, innovaatiota ja infrastruktuureja

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Eurooppalaiset maitoalan toimijat ovat kehittäneet kestävän infrastruktuurin, jonka tarkoituksena on edistää kestäviä tuotantomenetelmiä ja vaalia innovatiivista ilmapiiriä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto Vastuullista kuluttamista

vastuullista kuluttamista

Maitotuotteilla on äärimmäisen tärkeä tehtävä, kun pyritään varmistamaan kaikille ihmisille toimiva, terveellinen ja kestävä ruokavalio.
Euroopan maidontuotantoalalla on keskeinen rooli kestävien tuotantomallien varmistamisessa.

 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto Ilmastotekoja

ilmastotekoja

Eurooppalaiset maitoalan toimijat ovat olleet viime vuosina erittäin aktiivisia tällä saralla ja pienentäneet ilmastovaikutuksiaan tekemällä muutoksia rehuun, parantamalla lannan käsittelyä ja erityisesti vähentämällä maidontuotannossa käytettävän lehmäkarjan määrää, mikä on onnistunut kasvattamalla lehmien keskimääräistä maidontuotosta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto maanpäällinen elämä

maanpäällinen elämä

Koska maidontuotantoon liittyy yleensä intensiivistä maatalouden harjoittamista, alalla on merkittävä rooli maaperän köyhtymisen pysäyttämisessä ja huolestuttavan kehityssuuntauksen kääntämisessä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Kuusamon Juusto yhteistyö ja kumppanuus

yhteistyö ja kumppanuus

Maailmanlaajuiset maitoalan toimijat ovat vakiinnuttaneet alan toimintatapoja ja vahvistaneet tarvittavia kumppanuuksia kestävän meijeriteollisuuden saavuttamiseksi.