Instagram-kilpailun säännöt

1.      Kilpailun säännöt

Kilpailun järjestää Kuusamon Juusto Oy, Kitkantie 110, 90600 Kuusamo. Kilpailu ei ole Instagramin järjestämä, eikä Instagram sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Instagramiin.

2.     Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 03.07.2019 ja päättyy 04.08.2019.

3.     Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta kilpailun järjestäjän palveluksessa olevaa henkilökuntaa ja heidän perhettään.  Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja osallistumiskelpoisuuden ehdot.

4.    Osallistuminen kilpailuun

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla kuva juustoisesta kesähetkestä ja jakamalla se Instagramiin tunnistella #kuusamonjuusto sekä seuraamalla @kuusamonjuusto Instagram-tiliä. Osallistuminen edellyttää, että Instagram-tili on julkinen. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun useammalla kuvalla niin halutessaan.

Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kuvaa, ja että hänellä on kaikilta kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä suostumus kilpailuun osallistumiseen. Osallistuja vastaa kuvien sisällön sopivuudesta. Kilpailun järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet tai nimimerkit valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjälle myös luvan jakaa kilpailuun osallistuvia kuvia järjestäjän Instagram-tilillä kilpailun aikana.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja.

Osallistujan tulee tutustua kilpailun sääntöihin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja kilpailun järjestäjän päätökset. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailua koskeviin muutoksiin.

5.     Voittajan valinta

Voittaja ilmoitetaan 05.08.2019. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta ja voiton vastaanottamista koskevista ohjeista Instagramin direct message-toiminnolla. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen (3) arkipäivän kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja.

6.    Palkinto

Kuusamon Juuston henkilökunnan jäsenistä koostuva raati valitsee osallistujien joukosta Instagram-kuvan, jonka ottaja voittaa Pentikin tuotelahjan (arvo 105€). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

7.     Järjestäjän vastuu

Kuusamon Juuston vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Kilpailun järjestäjä ei ole myöskään vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

8.    Tietosuoja

Kuusamon Juusto ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun toteuttamiseen ja voittajan yhteystietoja palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille